سامانه خدمات پرسنل

(Employee  Self  Service (ESS

همکاران گرامی

سامانه خدمات کارکنان با هدف دسترسی آسان شما به خدمات ذیل با آدرس ess.ut.ac.ir  افتتاح گردید :

***  نکته مهم جهت ورود به خدمات سامانه :

کاربران گرامی جهت استفاده از "سامانه حضور و غیاب" و "ثبت درخواست مرخصی"  لطفا ازمنوی خدمات سامانه که در بالای همین صفحه  سمت چپ قرار دارد وارد شوید .

خدمات این سامانه درحال حاضر شامل :

  • دسترسی به اطلاعات فردی و حکمی با امکان ویرایش اطلاعات
  • مشاهده فیش حقوقی
  • مشاهده احکام
  • بیمه تکمیلی
  • حضور و غیاب
  • ثبت درخواست مرخصی

می باشد که شما همکار محترم می توانید از طریق سامانه احراز هویت مرکزی به این خدمات دسترسی داشته باشید.