سامانه خدمات پرسنل

( Employee Self Service (ESS

همکاران گرامی

خدمات این سامانه درحال حاضر شامل:

  • دسترسی به اطلاعات فردی و حکمی با امکان ویرایش اطلاعات
  • مشاهده فیش حقوقی
  • مشاهده احکام
  • بیمه تکمیلی
  • حضور و غیاب
  • ثبت درخواست مرخصی

می‌باشد که شما همکار محترم می‌توانید از طریق سامانه احراز هویت مرکزی به این خدمات دسترسی داشته باشید.

*** توجه ***

از آنجا که دسترسی به امکانات سامانه فقط از طریق احراز هویت مرکزی امکان پذیر می‌باشد، درصورتیکه شما همکار محترم (اعم از شاغلین، بازنشستگان و موظفین) فاقد شناسه یکتای دانشگاه تهران می‌باشید جهت دریافت این شناسه به آدرس https://utid.ut.ac.ir مراجعه نمائید.

*** نکته مهم جهت ورود به خدمات سامانه***

کاربران گرامی جهت استفاده از "سامانه حضور و غیاب" و "ثبت درخواست مرخصی" لطفاً ازمنوی خدمات سامانه که در بالای همین صفحه سمت چپ قرار دارد وارد شوید.